Revizní dvířka a klapky

Příslušenství
Revizní dvířka s sádrokartonovou deskou GKBi (zelenou) používáme k přístupu do instalačních šachet k vodoměrům a plynoměrům nebo k uzávěrům vody a plynu, obecně v prostorách se zvýšenou vlhostí. Jsou ideální pro rekonstukci bytového jádra.