Stavební fólie, tkaniny a sítě

Stavební fólie a textilie

Podstřešní fólie

Parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Tvoří tak parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu z interiéru (zevnitř interiéru do tepelné izolace).
Difúzní fólie (paropropustné) jsou vícevrstvé difúzně otevřené fólie pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech nebo provětrávaných fasád. Spolehlivě chrání dřevěné prvky krovu a tepelnou izolaci před pronikáním vody při poškození střechy, netěsnostech střešní krytiny. Zvyšují vzduchotěsnost střešního pláště. Jsou určeny k přímé pokládce na tepelnou izolaci, popř. dřevěné bednění a umožnují tak využití celé výšky krokve.
Více info

Fasádní fólie

Fasádní fólie dále dělíme:
Fasádní fólie - ve skladbě skládaných fasád chrání tepelnou izolaci a nosné konstrukce opláštění před atmosférickými vlivy, zejména vodou a sněhem. Přispívá ke vzduchotěsnosti celého pláště fasády a tím zvyšuje účinnost tepelné izolace.
Více info

Sklovláknité mřížkové tkaniny

Sklovláknité mřížkové tkaniny dále dělíme:
Nabízíme široký sortiment sklovláknitých mřížkových tkanin pro venkovní zateplovací systémy, vnitřní omítky, výztuhy podlahových potěrů a na dotaz i speciální perlinky.
Dodáváme kompletní sortiment tkanin Vertex, Omfa a dalších výrobců.
Více info

Geotextilie

Geotextilie - netkaná ochranná, separační a drenážní textilie pro použití ve stavebnictví. Dle typu je vyrobena z kalandrovaného polyesteru, polypropylenu nebo z recyklovaných materiálů a od toho se odvíjí i její cena. Používá při budování liniových staveb - silnic, železničních spodků, parkovišť a chodníků. Využívá se i jako filtrační vrstva, která zamezuje vyplavování částic do drenážního systému například pro zelené pochozí střechy.
Více info

Nopové fólie a desky

Nopové fólie a desky dále dělíme:
Používá se na ochranu suterénů a podzemních konstrukcí proti zemní vlhkosti a podzemní beztlakové vodě, na ochranu hydroizolačních povlaků proti mechanickému poškození, jako protiradonová bariéra a jako náhrada podkladního betonu podlah na terénu. Fólie svým tvarovaným povrchem vytváří vzduchovou mezeru mezi fólií a podkladem, která umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku vodních par a umožňuje odvětrávání vlhkosti do prostoru nad terénem.
Více info

Guttadrytek ztracené bednění

Guttadrytek ztracené bednění dále dělíme:
Guttadrytek HDPE tvarovky ztraceného bednění - klenuté tvarovky vyztužené žebrováním umožňují vytvoření vysoce nosných betonových podlah s výraznou úsporou betonu. Guttadrytek současně zachovává značný prostor pod podlahou pro odvětrávání vlhkosti a radonu, meziprostor je též vhodný pro kabelové a potrubní rozvody apod.
Více info

Podlahové fólie a izolace

Kročejová izolace - pásy nebo desky používáme pro tlumení kročejového hluku s umístěním ve skladbě podlahy nebo pro vyrovnání podkladní vrstvy pod plovoucí podlahy. Součástí by měly být i dilatační okrajové pásky, které zabraňují přenosu z/do obvodových konstrukcí.
Podkladní reflexní fólie pro podlahové vytápění. Skládá se z bublinkové vrstvy a hliníkové reflexní fólie. Snižuje vyhřívání prostoru pod teplovodním potrubím a odráží tepelné paprsky zpět do obytného prostoru. Reflexní fólie zlepšuje příčné vedení tepla a umožňuje tak dosáhnout rovnoměrné teploty podlahy.
Více info

Stavební fólie, plachty a pytle

Stavební fólie, plachty a pytle dále dělíme:
PE stavební a krycí fólie, zakrývací plachty, ochranné sítě na lešení, pytle na stavební suť.
Více info