Odvodňovací systémy

Systémy liniového a bodového odvodnění ACO a Nicoll. Už nyní si můžete vybrat na stránkách společnosti Gunnex nebo přímo u Nicoll.
Systémy liniového, bodového a drenážního odvodnění ACO. Už nyní si můžete vybrat na stránkách společnosti ACO

Liniové odvodnění - žlaby

Liniové odvodnění - žlaby dále dělíme:
Liniové odvodňovací systémy jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů - všechny typy dlažeb, živičné i betonové plochy. Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím.
Dle normy EN 1433 je můžeme obecně rozdělit pro použití s maximálním zatíženín do zátěžových tříd:
A15 (1,5t) - dopravní plochy využívané chodci a cyklisty a obdobné plochy, domácí příjezdové cesty nebo trávníky
B125 (12,5t) - pěší cesty, odstavné plochy, parkoviště pro osobní vozidla nebo parkovací domy
C250 (25t) - plochy zasahující do vozovky max. 50cm do jízdní dráhy vozidel a do chodníku, parkoviště pro osobní vozidla
D400 (40t) – jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy
E600 (90t) - neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích
F900 (90t) - zvláštní plochy, např. letištní plochy
Více info

Revizní šachty, vpusti a gaigry

Plastová revizní šachta se zaslepenými přívody v každé stěně pro spojení až tří potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus.
Plastové rámy, určené pro poklopy či rošty pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Určeného pro okamžité zabetonování.

Více info

Drenážní potrubí

Drenážní potrubí dále dělíme:
Drenážní odvodnění - devadesát procent škod na stavbách ve sklepních prostorách vzniká vlhkostí, která proniká zvenku. Příčinou toho je voda v půdě, která se nestačí vsakovat a tlačí na stěny nebo základy budov. Zde samotné položení drenážních trubek okolo domu nestačí. Pro spolehlivé a účinné odvedení nahromaděné vody se používají systémy pro odvodňování stavebních pozemků, například Systém ACO drenážování stavebních pozemků. Kabelová chránička - ochranná trubka kabelů, např. pod komunikacemi, náměstími, při výstavbě kolejových těles a tunelů atd.
Více info

Vsakování dešťové vody

Vsakování dešťové vody dále dělíme:
Vsakovací tunel Graf 300 / Twin 600 je systém speciálně vyvinutý pro vsakování a zadržování dešťové vody. Jeho konstrukce umožňuje zabudování do malých hloubek pod povrch, a to jak pod parkovací tak odstavné plochy. Nejvhodnější řešení pro vsakování dešťové vody u rodinných domů.Více info