Hydroizolace

Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace zásadním způsobem ovlivní životnost celé stavby a náklady na budoucí údržbu. Vhodnou hydroizolaci by měl vždy navrhovat a také na stavbě realizovat odborník v oboru.
Hydroizolace můžeme rozdělit dle několika kritérií.
Rozdělení hydroizolací proti vlhkosti a působení vody podle izolované části stavby:
- hydroizolace horní stavby (střešní a obvodový plášť)
- hydroizolace spodní stavby (vodorovné nebo svislé)
- ostatní hydroizolace (například izolace bazénů nebo okrasných jezírek)
Rozdělení hydroizolací podle typu použitých materiálů:
- asfaltové izolační pásy (modifikované a oxidované pásy)
- izolační fóliové materiály (nopové fólie, podstřešní fólie)
- stěrkové hydroizolace

Hydroizolační asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.
Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“). Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.
Více info

Stěrkové a nátěrové hydroizolace

Stěrkové a nátěrové hydroizolace a penetrační nátěry - vodotěsné izolace z tekutých či pastovitých materiálů, které se nanášejí stříkáním, nátíráním či stěrkováním. Nejvíce se používají jako izolace proti pronikání vlhkosti u konstrukcí z betonu, neboť uzavřou jeho povrch a zabrání tak absorpci vlhkosti.
Více info

Izolace proti vlhkosti a radonu

Gutta Guttadrytek - tvarovky vhodné pro vytvoření izolace podlah proti vlhkosti, izolace proti radonu. Tvarovky Guttadrytek ve tvaru kopule (iglů) vytvoří dokonalé odvětrání podlahy, jsou ideální pro celkové odvlhčení domu, odvlhčení sklepa a pro celkovou revitalizaci spodní stavby u starších objektů nebo budov s nefunkční izolací proti vodě a izolací proti radonu. Vysoká úspora betonu a pracnosti ve srovnání s klasickým štěrkovým ložem.
Více info

Nopové fólie a desky

Používá se na ochranu suterénů a podzemních konstrukcí proti zemní vlhkosti a podzemní beztlakové vodě, na ochranu hydroizolačních povlaků proti mechanickému poškození, jako protiradonová bariéra a jako náhrada podkladního betonu podlah na terénu. Fólie svým tvarovaným povrchem vytváří vzduchovou mezeru mezi fólií a podkladem, která umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku vodních par a umožňuje odvětrávání vlhkosti do prostoru nad terénem.
Veškerý sortiment najdete v sekci: Nopové fólie a desky.
Více info

Hydroizolační fólie

Připravujeme - v současné době Vám již můžeme nabídnou kompletní sortiment hydroizolačních fólií Fatrafol českého výrobce Fatra, s.s.
Více info