Tepelné izolace

Tepelné izolace - fasádní polystyren, fasádní minerilní vata, podlahový a střšní polysytren, speciální izolace. V době, kdy ceny energií neustále rostou, získavají na významu tepelné izolace. Jejich vhodným výběrem zamezíme tepelným ztrátám a snížíme finanční náklady na vytápění, chlazení nebo na přenos médií. Z důvodu minimalizace ceny dopravného objednávejte vždy izolace od jednoho výrobce (kombinace je možná).
Dodáváme veškerý sortiment zde uvedených výrobců - polystyren, minerálné izolace a další. Minimální objednané množství zde neuvedených izolací, dopravné a termín dodaní na dotaz.
Ceny jsou platné pro objednávky polystyrenů Bachl, DCD Ideal, Baumit, Styrotrade a Synthos od 20.1.2019!
Ceny minerálních a skelných izolací jsou platné pro objednávky od 1.1.2019!

Polystyren

Polystyren spolu s minerální vatou jsou nejpoužívanější tepelné izolace. Setkáváme se s nesprávně uváděným ale i vyhledávaným termínem polistyren, polystiren a také polistiren. Můžeme je rozdělit na několik druhů, dle typu na expandovaný - EPS nebo extrudovaný XPS. Polystyreny EPS používáme pro izolace vnějších stěn, stropů, podlah, střech, polystyren XPS má vyšší pevnost v tlaku, je odolný vůči povětrnostním vlivům a používáme jej v místech, kde beze zbytku využijeme jeho vlastnosti.
Více info

Minerální a skelná izolace

Minerální a sklelné izolace spolu s polystyrenem jsou nejpoužívanější tepelné izolace. Můžeme je rozdělit na dva základní druhy: čedičová vata je vyrobena rozvlákňováním taveniny směsi hornin, příměsí a přísad; skelná vata rozvlákňováním taveniny skla, příměsí a přísad. Minerální a skelné izolace používáme pro izolace vnějších stěn, stropů, podlah a střech.
Více info

Kašírovaný střešní polystyren

Kašírovaný polystyren pro ploché střechy - izolační kašírované dílce jsou kompletizované střešní hydroizolační dílce s tepelnou izolací z EPS na spodním povrchu. Všechny varianty jsou určeny nejen pro jednoplášťové střechy novostaveb, ale také pro rekonstrukce stávajících objektů při dosažení požadovaného spádu a tepelně technických parametrů navržených projektantem.
Tepelnou izolaci střešního pláště je vhodné rozdělt do dvou navzájem překrývajících se vrstev. Podkladní - rovný nebo spádový polystyren a jako horní vrstvu kašírovaný polystyren.
Více info

Polyuretanové izolace PIR a PUR

PIR nebo také PUR panely - unikátní izolační desky s téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné izolace z polystyrenu nebo minerální vlny. A to je předurčuje pro použití u budov s maximálními požadavky na tepelně izolační parametry obvodových, střešních a podhlahových konstrukcí, jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy.
Více info

Technické a průmyslové izolace

Technické a průmyslové izolace dále dělíme:
Technické a průmyslové izolace výrazným způsobem snižují tepelné ztráty potrubí, jednotlivých komponentů a zařízení. Jejich velkou předností jsou požárně technické vlastnosti, které dávají materiálu vyšší odolnost vůči ohni a vynikající zvukově izolační vlastnosti, které snížují hlučnosti jak u vnějších tak vnitřních zařízení. Nabízíme kompletní sortiment technických izolací Knauf Insulation, připravujeme Technické a průmyslové izolace Isover
Technické izolace jsou dodávány pouze na objednávku s termínem dodání 2 až 3 týdny a zálohovou platbou předem!
Více info

Fasádní sendvičové desky

Izolační TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm (Součinitel λD = 0,034 W.m-1.K-1 do tloušťky 200 mm, nad 200 mm λD = 0,033 W.m-1.K-1). Izolační desky Isover TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Více info