Hrubá stavba - zdící materiály

Postav dům, zasaď strom ...............
Základem nového domu je hrubá stavba a vzhledem k požadavku na dlouhou životnost je třeba dbát na výběr kvalitních zdících materiálů. Dodáváme:
Pórobetonové tvarnice Porfix, Pórobeton Ostrava a Ytong - pórobeton je vhodný jak pro nosné obvodové zdivo i vnitřní stěny, tak se z něj vyrábí stropní a střešní kontrukce. Pórobeton má vynikající tepelně-izolační a zvukově-izolační vlatsnosti. Vstupními materiály pro porobet jsou křemičité písky, pojiva (cement a vápno) a přísady.
Cihly pálené - stavební materiál starý, jako lidstvo samo - díky promyšlenému systému dutin v tvarovce / tvárnici mají vynikající tepelně-izolační vlatsnosti a pro obvodové zdivo je možné je použít bez dodatečného zateplení. Bloky se tvarují z cihlářské hlíny, suší a vypalují v peci. Pro zvýšení izolačních vlastností a odlehčení se do hlíny přidávají např. piliny, které při výpalu vyhoří.
Ceny jsou platné pro objednávky od 1.1.2021!

Porfix porobetonové tvárnice

Porfix porobetonové tvárnice Porfix a Ytong (v minulosti byl ve švédské licenci v ČSSR vyráběn SIPOREX) - moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů. Univerzálnost porobetonu spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn.
Více info

Ytong porobetonové tvárnice

Ytong porobetonové tvárnice (v minulosti byl ve švédské licenci v ČSSR vyráběn SIPOREX) - moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů. Univerzálnost porobetonu spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v souladu s ergometrickými požadavky.
Více info

Heluz

Heluz - kompletní sortiment cihelných prvků pro hrubou stavbu. Heluz - obvodové zdivo ve čtyřech řadách včetně cihel plněných polystyrenem, vhodných pro pasivní domy. Heluz pro vnitřní zdivo a příčky, překlady, věncovky. Heluz nabízí stropy Miako nebo pro rychlou montáž stropní panely.
V nabídce jsou i cihelné komíny.
Více info

Wienerberger - Porotherm

Wienerberger - Porotherm - kompletní sortiment cihelných prvků pro hrubou stavbu. Společnost Wienerberger vyrábí obvodové cihelné zdivo v několika řadách včetně cihel plněných minerální vatou. K tomu široký sortiment cihel pro vnitřní nosné i nenosné zdivo, překlady, věncovky a stopní systém s vložkami Miako.
Více info

Zdící a lepící materiály

Zdící a lepící materiály dále dělíme:
Zdicí a lepicí materiály Porfix, Pórobeton Ostrava, Ytong, Heluz a Wienerberger - Porotherm dodáváme pouze jako součást objednávky zdicích materiálů. Samostatně nelze objednat.

Více info