Hrubá stavba - zdící materiály » Ytong porobetonové tvárnice

Ytong porobetonové tvárnice (v minulosti byl ve švédské licenci v ČSSR vyráběn SIPOREX) - moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů. Univerzálnost porobetonu spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v souladu s ergometrickými požadavky.

Obvodové a vnitřní nosné stěny

Obvodové a vnitřní nosné stěny
Ytong vyrábí pórobetonové tvárnice ve dvou řadách - tepelněizolační tvátnice a přesné tvárnice, každou v několika pevnostně-objemových třídách P1,8 - 1,8 MPa až P6 s nejvyšší pevností - 6 Mpa. Tvárnice jsou vyráběny v provedení hladká (HL) a pero + drážka (PD) a tvárnice s pero-drážkou a kapsou (PDK).
Více info

Příčky a výplňové zdivo

Příčky a výplňové zdivo
Příčky a výplňové zdivo dále dělíme:
Ytong příčkovky, tvárnice pro obezdívky a obloukové segmenty - stavební systémy doplňují příčkovky s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi. Příčkovky, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám průstup stěnami. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlost stavění a jejich snadné opracování běžným nářadím.
Více info

Překlady

Překlady
Překlady dále dělíme:
Ytong nosné a samonosné překlady jsou určeny k překlenutí otvorů v obvodových stěnách a ve středových nosných příčkách. Jsou zhotoveny z pórobetonu a jsou vyztuženy betonářskou výztuží. Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nedoporučuje zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Správná poloha překladů ve stavbě je dána výrobcem a nesmí se zaměnit!
Více info

Stropní a střešní systémy

Stropní a střešní systémy
Stropní a střešní systémy dále dělíme:
Ytong stropní a střešní systémy - variabilní montovaná konstrukce pro stropy nebo střechy, která se přímo na stavbě sestavuje z železobetonových nosníků, porobetonových vložek a železobetonové výztuže. Pro zalití je doporučen beton třídy C20/25, po vytvrdnutí se z konstrukce stává monolitický žebrový strop.
Více info

Zdící a lepící materiály

Zdící a lepící materiály
Zdící a lepící materiály
Více info