Hrubá stavba - zdící materiály » Porfix porobetonové tvárnice

Porfix porobetonové tvárnice Porfix a Ytong (v minulosti byl ve švédské licenci v ČSSR vyráběn SIPOREX) - moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením několika druhů. Univerzálnost porobetonu spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn.

Obvodové stěny

Obvodové stěny
Obvodové stěny dále dělíme:
Porfix a Ytong (v minulosti byl ve švédské licenci v ČSSR vyráběn SIPOREX) - porobetonové tvárnice pro nosné stěny se vyrábějí v několika pevnostně-objemových třídách a jejich výběr se řídí jak požadavkem na pevnost například při vícepatrových stavbách, tak požadavkem na maximální izolační vlastnosti. Tvárnice pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlost stavění a jejich snadné opracování běžným nářadím.
Více info

Příčky

Příčky
Příčky dále dělíme:
Porfix příčky - stavební systémy doplňují příčkovky s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi. Příčkovky, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám průstup stěnami. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlost stavění a jejich snadné opracování běžným nářadím.
Více info

Překlady

Překlady
Porfix nosné a samonosné překlady jsou určeny k překlenutí otvorů v obvodových stěnách a ve středových nosných příčkách. Jsou zhotoveny z pórobetonu a jsou vyztuženy betonářskou výztuží. Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nedoporučuje zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Správná poloha překladů ve stavbě je dána výrobcem a nesmí se zaměnit!
Více info

Stropní systém

Stropní systém
Stropní systém dále dělíme:
Porfix stropní systém - variabilní montovaná konstrukce pro stropy nebo střechy, která se přímo na stavbě sestavuje z železobetonových nosníků, porobetonových vložek a železobetonové výztuže. Pro zalití (výrobce doporučuje beton třídy C20/25) a vytvrdnutí se z konstrukce stává monolitický žebrový strop.
Více info

U-profily - věncovky

U-profily - věncovky
U-profily - věncovky dále dělíme:
Porfix U-profil - věncovka. Tento stavební prvek plní funkci ztraceného bednění a je vhodný pro zhotovení nosných překladů nebo zpevňujícího věnce stavby. Zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému a s tepelnou izolací redukuje tepelné mosty v kritických místech.
Více info

Zdící a lepící materiály

Zdící a lepící materiály
Zdící a lepící materiály dále dělíme:
Zdící a lepící materiály
Více info