Zateplovací systémy » Fasádní a omítkové lišty

Fasádní a omítkové lišty jsou určeny pro ohraničení a ukončení částí kontaktního zateplovacího systému, použití rohových profilů je nezbytné k ochraně rohů proti poškození a zabránění vzniku trhlin. Okapnicové profily zabraňují vzlínání vody u horizontálního zakončení. Začišťovací profily (APU lišty) zajistí pružné a těsné napojení omítky na rám okna či dveří.
Značkové profily dodáváme pouze jakou součást objednávky příslušných výrobců.

Zakládací lišty a okapnice

Zakládací lišty a okapnice
Zakládací lišty a okapnice dále dělíme:
Soklové zakládací profily jsou základním prvkem pro založení kontaktního zateplovacího systému. Připevňujeme je k podkladu po cca 50cm natloukacími hmoždinkami. Pro vzájemné spojení dvou profilů použijeme spojku soklových lišt. Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti profilu použijeme vyrovnávací podložky. Značkové profily dodáváme pouze jakou součást objednávky příslušných výrobců.
Více info

Příslušenství pro zakládací profily

Příslušenství pro zakládací profily
Příslušenství pro zakládací profily dále dělíme:
Soklové profily připevňujeme k podkladu po cca 50cm natloukacími hmoždinkami.
Pro vzájemné spojení dvou profilů použijeme spojku soklových profilů.
Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti profilu použijeme vyrovnávací podložky.
Více info

Rohové a ukončovací lišty

Rohové a ukončovací lišty
Rohové a ukončovací lišty dále dělíme:
Fasádní rohové profily jsou určeny pro ohraničení a ukončení částí kontaktního zateplovacího systému. Použití rohových profilů je nezbytné k ochraně nároží stěn a otvorů proti poškození a zabránění vzniku trhlin. Rohové profily jsou vhodné i pro zapravení vnitřní omítky při výměně zejména zdvojených (kastlových) oken. Rožky nabízíme v provedení ALU a PVC.
Značkové profily dodáváme pouze jakou součást objednávky příslušných výrobců.
Více info

Fasádní ukončovací profily

Fasádní ukončovací profily
Fasádní ukončovací profily - kontaktní zateplovací systém vyžaduje těsné připojení omítky k rámům oken a dveří. Správné připojení zabezpečí okenní ukončovací profil - tzv. APU lišta. Rychlý odvod dešťové vody v horním ostění oken nebo dveří a od balkón nových podhledů zabezpečí okapnicový profil. Ukončovací profil použijeme pro přesné ukončení popřípadě napojení na jiný materiál.
Značkové profily dodáváme pouze jakou součást objednávky příslušných výrobců.
Více info

Fasádní dilatační profily

Fasádní dilatační profily
Fasádní dilatační profily dále dělíme:
Fasádní dilatační profily se používají jako ochrana proti trhlinám vznilých pnutím izolačního materiálu nebo při napojení dvou sousedních ploch s přiznáním spáry. Zároveň chrání dilatovaný spoj před povětrnostními vlivy. Možné je napojení plochy i rohů. Pro pevné spojení s kontaktním zateplovacím systémem jsou profily opatřeny mřížkovou tkaninou. Značkové profily dodáváme pouze jakou součást objednávky příslušných výrobců (neplatí pro profily Protektor).
Více info