Stavební desky » OSB desky

OSB desky (anglicky Oriented strand board) jsou desky vytvořené lisováním dřevních štěpů ve třech nebo čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách. Krajní vrstvy jsou řešeny podélně uloženými třískami, prostřední vrstva, tzv. jádro je uložená v příčném směru, kolmo k okrajovým vrstvám.

Deska OSB 3 kolmá hrana

Deska OSB 3 kolmá hrana
Deska OSB 3 kolmá hrana dále dělíme:
Nebroušené desky OSB s kolmou hranou - desky vytvořené lisováním dřevních štěpů ve třech, čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách spojovaných pojivem. OSB 3 jsou desky pro nosné účely pro použítí ve vlhkém prostředí.

Více info

Deska OSB 3 perodrážka

Deska OSB 3 perodrážka
Deska OSB 3 perodrážka dále dělíme:
Nebroušené desky OSB s peroodrážkou - desky vytvořené lisováním dřevních štěpů ve třech, čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách spojovaných pojivem. OSB 3 jsou desky pro nosné účely pro použítí ve vlhkém prostředí.

Více info