Klínové samolepící těsnění

Doplňky pro šikmé střechy
Klínové samolepící těsnění pro zajištění vodotěsnosti zejména u nároží, úžlabí, okenních rámu apod.