Hydroizolace » Hydroizolační asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.
Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“). Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.

Lehké hydroizolační pásy

Lehké hydroizolační pásy
Lehké hydroizolační pásy dále dělíme:
Lehké hydroizolační pásy - cenově nejdostupnější asfaltové pásy pouze pro pomocné účely s omezenou vodotěsností a pro nenáročné aplikace. Možné použité je například jako:
- pojistný pás pro skládané (jen těžké) krytiny
- velmi krátká provizória (kůlny, ...)
- separační pás (oddělení betonu od polystyrenu,...)
Více info

Oxidovanané hydroizolační pásy

Oxidovanané hydroizolační pásy
Oxidovanané hydroizolační pásy dále dělíme:
Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“). Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.
Více info

Modifikované hydroizolační pásy

Modifikované hydroizolační pásy
Modifikované hydroizolační pásy dále dělíme:
Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.
Více info